[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Opera vẫn open nhưng với thông báo hơi .. kỳ!On Sat, 9 Feb 2013 16:07:10 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Chọt vào cái Opera, nó nhẩy ra, nhưng cũng đồng thời nhẩy ra thêm cái
> thông báo (như trong hình gửi kèm) Tại sao bị failed nhỉ?
> 

Bác chạy từ xterminal xem báo lỗi gì bác ơi 

--
I am ... 5 dog years old.