[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nam Moi Quy Ty 2013On Sat, 9 Feb 2013 15:57:32 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> CRUX đối với mình là cục tức dai dẳng nhất, tức hơn cả Gentoo vì dù
> sao mình cũng đã cài được Gentoo một lần (duy nhất) và dùng nó trong
> vài tháng. Còn CRUX thì lần nào thấy có version mới là down về, burn
> rồi cài, rồi format hủy bỏ bởi không tài nào làm cho nó boot được.
> Một phần thất bại là do mình không chịu xài riêng nó trên ổ cứng, cứ
> muốn cài multiboot mà lại không thích lilo. Hình như Arch có "dây mơ
> rễ má" với CRUX nhỉ? Thế nào cũng phải kiếm cách cài nó để ngắm cái
> GUI của nó một lần cho biết.

Bác thử thì cài lên máy ảo cho lành bác. Cài virtualbox vào rồi cài
thêm bao nhiêu máy ảo nữa cũng được mà. Thử trên máy thật nguy lắm. ^^


> Một chuyện khác về vụ fix Arch vừa rồi: Trong quá trình lọ mọ fix, có
> một lúc mình vào được GUI, nhưng bị "không vào /home được. Dùng /".
> Mình chậm hiểu không đoán được là do hệ thống không thể làm việc với
> cái fstab đầy lỗi UUID, lại cứ tưởng do cái Xorg nên login vào kde,
> rồi vào E17 đều thất bại, nhưng vào openbox thì có vẻ êm êm, không
> nhận thông báo kia (tiếc là khi ấy không đủ tay nghề để chụp hình mấy
> cái này).

Do phân vùng `/home/` chưa mount được thôi bác, nên dù login vào được
nhưng không ghi đọc gì được. Fix /etc/fstab hoặc log out hết rồi vào
root kết nối phân vùng /home/ lên thôi. Lỗi này thuộc dạng ... nhẹ :D

--
I am ... 5 dog years old.