[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Opera vẫn open nhưng với thông báo hơi .. kỳ!Vào 08:42:50 UTC+7 Chủ nhật, ngày 10 tháng hai năm 2013, icy đã viết:
> On Sat, 9 Feb 2013 17:35:06 -0800 (PST)
> 
> maikhai <[email protected]> wrote:
> 
> 
> 
> > Vào 08:28:29 UTC+7 Chủ nhật, ngày 10 tháng hai năm 2013, maikhai đã
> 
> > viết:
> 
> > > Vào 07:47:57 UTC+7 Chủ nhật, ngày 10 tháng hai năm 2013, maikhai đã
> 
> > > viết:
> 
> > > 
> 
> > > > Ok de cai lai thu xem sao. Cai trinh duyet nay cung da up may lan
> 
> > > > roi.
> 
> > > 
> 
> > > > 
> 
> > > 
> 
> > > > Sent from my BlackBerry® smartphone
> 
> > > 
> 
> > > > 
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > Cài lại xong. Gọi bằng menu thì opera xuất hiện không kèm thông báo
> 
> > > lỗi nữa. Nhưng gõ lệnh từ terminal thì vẫn nhận được output:
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > [[email protected] ~]$ Fontconfig warning:
> 
> > > "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9: reading configurations
> 
> > > from ~/.fonts.conf is deprecated.
> 
> > > 
> 
> > > Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9:
> 
> > > reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
> 
> > > 
> 
> > > /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper: line
> 
> > > 19: /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper-ia32-linux: No
> 
> > > such file or directory
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > Thử xétét "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf" line 9 thì thấy:
> 
> > > 
> 
> > > line 8: <include ignore_missing="yes"
> 
> > > deprecated="yes">~/.fonts.conf.d</include>
> 
> > > 
> 
> > > line 9: <include ignore_missing="yes"
> 
> > > deprecated="yes">~/.fonts.conf</include>
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > có khác biệt thiếu ".d" ở line 9. Chắc là nó rồi!
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > Xét tiếp:
> 
> > > 
> 
> > > [[email protected] fota]# ls -lh /usr/lib/opera/pluginwrapper/
> 
> > > 
> 
> > > total 1.1M
> 
> > > 
> 
> > > -rwxr-xr-x 1 root root  339 Feb  6 00:14 operapluginwrapper
> 
> > > 
> 
> > > -rwxr-xr-x 1 root root 608K Feb  6 00:14
> 
> > > operapluginwrapper-ia32-linux
> 
> > > 
> 
> > > -rwxr-xr-x 1 root root 441K Feb  6 00:14 operapluginwrapper-native
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > 
> 
> > > Khi mở 2 file dưới bằng F3 của mc thì báo "no symbols" là sao? Cái
> 
> > > này thì bó tay.
> 
> > 
> 
> > THÊM:
> 
> > Sau khi add vào line 9 phần nghi là thiếu (".d<"), gọi opera lại thì
> 
> > chỉ còn:
> 
> 
> 
> Bỏ đi dòng 9 mới đúng chớ bác nhỉ? Nếu thêm vào thì giống y dòng 8
> 
> 
> 
> > 
> 
> > [[email protected] ~]$ opera
> 
> > /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper: line
> 
> > 19: /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper-ia32-linux: No
> 
> > such file or directory
> 
> > 
> 
> > Vậy tức là chích đúng thuốc vào ven nó rồi, phê liền.
> 
> > Còn cái line 19 này thì chưa mò ra lối hehe .
> 
> 
> 
> Cái này chắc lỗi gì đó của Opera? Bác chịu khó google hay chờ tí cháu
> 
> đi chúc tết cái đã nhge hihi
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5 dog years old.

mình cũng phải xuất hành bây giờ đây. Lấy theo giờ của chùa Đại Giác nhé. Khó lắm chứ không phải dễ fix như Linux đâu.
Có ai ở gần NVQua Q12 không hè? Nều đúng 11g30 mà nhá số 01232622622 thì có dịp ăn bánh chưng không chừng nha!