[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Opera vẫn open nhưng với thông báo hơi .. kỳ!On Sat, 9 Feb 2013 18:43:16 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> mình cũng phải xuất hành bây giờ đây. Lấy theo giờ của chùa Đại Giác
> nhé. Khó lắm chứ không phải dễ fix như Linux đâu. Có ai ở gần NVQua
> Q12 không hè? Nều đúng 11g30 mà nhá số 01232622622 thì có dịp ăn bánh
> chưng không chừng nha! 

có bạn Huy mà bạn ấy về quê rồi bác :D

Bác dùng Opera trên máy 64 bít? Trên máy 32 bít của cháu chả vấn đề gì?

Bác gửi (lên list) tập tin
   /usr/bin/opera
và /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper

xem (nó chẳng qua là một script thôi)

Và chạy thử lệnh
  ls -lad /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper-ia32-linux

xem ra kết quả gì?

Mà theo bác thì opera vẫn chạy bt phải không (cho dù có lỗi trên) ?

--
I am ... 5 dog years old.