[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: kde chuối?Máy mình có E17, Openbox và kde. Nếu bỏ qua cái Thông báo Error (vừa post lên) mà nhấn F12 thì vẫn qua màn hình logout được. Chọn thử kde, OK.
Điều hơi lạ là: kde vào thì chậm, một hồi rất lâu mới dàn quân xong. Nhưng khi nhấn chuột gọi application thì lại có vẻ đáp ứng khá nhanh, có cảm tưởng như nó nhanh hơn cả E17 là sao hè?
Không có máy đo, mà có cũng không biết đo. Đây chỉ là cảm tưởng thôi.