[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] kde chuối?Mà khi ứng dụng KDE tắt hết roòi thì vẫn còn mấy tiến trình nền của KDE
chạy là sao ta? Tắt thì làm ơn tắt hết đi để râu ria lại làm gì. Có
cách nào để KDE tự tắt hếet mấy tiến trình nền của nó khi không có kde
apps nào đang chạy không?


On Sun, 10 Feb 2013 22:17:47 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Mọa, em ko muốn chửi trên list nhưng bác chuối lắm.
> 
> Bác qua nhà em xem em xài KDE và Digikam bao lâu có làm sao đâu này.

--
I am ... 5 dog years old.