[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] E17 logout ra cái Enlightenment ErrorE17 lâu lâu bị như vậy. Nếu mấy hibernate rồi bật lên thì hay bị, nhưng
mấy tuần gần đây thì cháu 0 thấy bị gì cả. Chỉ việc nhấn F1 để E17
recover lại thôi, nếu 0 được (đơ luôn) thì ra console rồi `kill` từ từ
ạ ^^

Mấy bug này thường fix nhanh, nhưng trong Arch thì vẫn đang xài gói cũ.
Nếu dùng e17-svn hồi xưa thì chỉ ngồi chời build lại e17 là xong thôi.
Xài gói thì phải chờ vậy :(


On Sun, 10 Feb 2013 16:24:41 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Theo thường thì  xài xong nhấn Power Off là hết chuyện. Sáng nay Mùng
> Hai, chạy Syy Syu lần nữa lấy hên, rồi logout tính qua openbox coi
> thế nào thì dính cái màn hình đen sì với thông báo:
> 
> Enlightenment Error
> This is very bad. E SEGV'd.
> This is not mean to happen and is likely a sign of a bug in
> Enlightenment oe the libraries is relies on. You will find an
> backtrace of E17 (572) in: "/home/fota/,e-crashdump.txt" Before
> reporting issue, compile latest E17 and EFL from svn with "-g -ggdb3"
> in your CFLAGS. You can then report this crash on:
> http://trac.enlightenment.org/e/. (F1)Recover    F12(logout)
> 
> Câu hỏi:
> 1/ Xử lý với cái e-crashdump.txt thế nào?
> 2/ Compile "E17 and EFL from svn with "-g -ggdb3" in your CFLAGS" thì
> cụ thể là sao?
> --
I am ... 5 dog years old.