[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: kde chuối?On Sun, 10 Feb 2013 16:38:30 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Máy mình có E17, Openbox và kde. Nếu bỏ qua cái Thông báo Error (vừa
> post lên) mà nhấn F12 thì vẫn qua màn hình logout được. Chọn thử kde,
> OK. Điều hơi lạ là: kde vào thì chậm, một hồi rất lâu mới dàn quân
> xong. Nhưng khi nhấn chuột gọi application thì lại có vẻ đáp ứng khá
> nhanh, có cảm tưởng như nó nhanh hơn cả E17 là sao hè? Không có máy
> đo, mà có cũng không biết đo. Đây chỉ là cảm tưởng thôi. 
> 

Chắc là do KDE đệm vài thứ nên thấy nó nhanh thôi bác. KDE có một serie
tá lả thứ mà, trong khi e17 chỉ lo đảm nhận phần "cửa sổ" thôi.

Muốn nhanh nữa thì bác mua ổ SSD đi. Cháu thì chờ ổ Hybrid của Seagate
với Sony về mà chưa thấy tiệm nào bán :D 

--
I am ... 5 dog years old.