[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

touchpad khùng quámình xài cái touchpad trên máy laptop mà gõ chữ nhiều nó cứ nhảy cà
tưng cà tưng con chuột làm gõ sai suốt, dễ điên thật. có mẹo nào không
các bạn?

--
I am ... 5 dog years old.