[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] touchpad khùng quáOn Thu, Feb 14, 2013 at 8:16 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
> On Thu, 14 Feb 2013 14:54:14 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> On Thursday, February 14, 2013, Anh K. Huynh wrote:
>>
>> >
>> > Nghe bạn An xúi bậy quá :D Có cách rồi nè
>>
>>
>> Syncdaemon với -K mà bác đem khoe với em thì đúng là múa rìu... Kakaka
>>
>> Có lẽ trục trặc của bác còn nhẹ nên syncdaemon giúp đc. Còn em thì
>> # rmmod b5974
>
> đó là tại dân xài Mac nó điên  =))
>
>
À, thông báo cùng bác là cái Trackpad của em ngon lành rồi. Lần tới
offline em sẽ show cho các bác thấy ArchLinux mà cài lên MacBook Pro
thì nó bá đạo cỡ nào.

Hue hue hue.
An.
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C