[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: (Spam)On Fri, 15 Feb 2013 10:14:22 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Sao bac biet la spam?
> 

Bác này (rajat.ahuja1991/@/gmail.com) thấy post trên một lọat list khác
nhau cùng bài kiểu này An nè. Google email thì ra đấy. Ví dụ

  http://www.enlightenment.org/ss/e-511dd546885ba8.41045009.jpg

Mình đoán là spam thôi chứ có gì cách gì khẳng định 100% đâu?

--
I am ... 5 dog years old.