[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Dịch xong bài 4 * Re: systemd : dịch tài liệuBài 4: http://archlinuxvn.org/doc/systemd/lennart_killing_services/

Cảm ơn bạn `redlotus` rất nhiều.

@Tân: sẽ chọn bài và gửi em sau từ từ, hoặc Tân xem bài nào phù hợp
trong lọat "Blog dành cho Admin" (The systemd for Administrators Blog
Series) ở địa chỉ
	http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd

Danh sách các bài đã/ đang dịch có ở đây
	http://archlinuxvn.org/doc/systemd/


--
I am ... 5 dog years old.