[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: uống bia thôiOn Mon, 18 Feb 2013 00:57:26 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Cái này a! Rất tiếc là không có võ công gì để tham gia được. Thôi
> ngồi chờ sung rụng vậy!

Bác làm "user" là mừng lắm rồi bác ạ :P

> Để gọi là dính tí huyết ăn chia, thử nếu cái tên chơi:
> 
> * AC. Nhái Arch, mà tiếng Việt thì đọc na ná như Ác. Nghe cũng ... ác
> lắm chứ?
> * AK. Từ này khỏi cần diễn dịch, ai cũng biết là khẩu AK. Có điều
> chưa biết mọi người có thích bắn AK hay không? AK còn là tên tắt liên
> tưởng của người khởi xướng. Khoái chí tử luôn!

haha máy tên này "ác" quá. Chuyện đặt tên thì cháu nghĩa chưa cần, vì
chọn tên bây giờ cũng khó phải lựa sao để không đụng hàng với khỏi bị
cướp tên miền, chọn tên == tống công + tốn tiền nữa (Tên miền
kenlinux.org còn đó bạn nào cướp thì cướp đi ha ^^) Mà quan trọng là
làm ra cái gì đã, nên cái tên thôi chưa vội ạ :)


--
I am ... 5 dog years old.