[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dịch xong bài 4 * Re: systemd : dịch tài liệuHai bài này nếu chưa có ai xí thì em sẽ tiến hành từ tối nay
http://0pointer.de/blog/projects/watchdog.html
http://0pointer.de/blog/projects/systemctl-journal.html