[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dịch xong bài 4 * Re: systemd : dịch tài liệuOn Mon, 18 Feb 2013 17:14:01 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Hai bài này nếu chưa có ai xí thì em sẽ tiến hành từ tối nay
> http://0pointer.de/blog/projects/watchdog.html
> http://0pointer.de/blog/projects/systemctl-journal.html
> 

Hi chưa có ai đâu :D Bài sau ngắn dịch trước lấy sức ha :D

Tân cứ dịch và ghi ở dạng plain-text mình sẽ xem và chỉnh bài gửi vào
repo sau. Còn muốn commit vào luôn thì phải theo hướng dẫn này

  http://archlinuxvn.org/vn/author-guide/

Nếu có tài khoản github thì Tân có thể fork và xem ví dụ ở đây
  https://github.com/archlinuxvn/home
  https://github.com/archlinuxvn/home/tree/master/content/doc/systemd

Cảm ơn Tân nhiều ^^


--
I am ... 5 dog years old.