[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Đổi tên hiệu Linux * Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiOn Mon, 28 Jan 2013 15:45:46 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Bác muốn có việc làm thì tìm cách thay chữ "ArchLinux" lúc khởi động
> thành "Máy của bác Maikhai" xem có được hông hy vọng là bác hết chán
> hehe 

Nếu bác chưa tìm ra cách thì đây: Bác mở tập tin /etc/os-release lên,
rồi chỗ nào có "ArchLinux" bác chỉnh lại thành "maikhai Linux".

Bác cũng cần chỉnh trong menu settings của `grub` hay bootloader nào đó
nữa.

Tất nhiên là sau khi boot vào vẫn thấy còn chữ `ArchLinux`. Nhưng từ từ
để cháu lấy bia của bác đã ạ :^^


--
I am ... 5 dog years old.