[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nào mình cùng ăn hạt dẻXin chào ,

Kênh Irc của nhóm vừa thêm một giỏ hạt dẻ, mỗi thành viên được 100 vỏ :)

Ai nói xấu, bị lấy mất một vỏ.

Muốn cảm ơn ai, `!give /him 1 shell`, hoặc `!give /him 3 nutshell`, ....

Khi chơi oẳn-tù-tì thì có ăn thua!!! Nếu thắng thì sẽ được ngẫu nhiên
1-3 hạt dẻ. Khi thua thì sẽ bị trừ 1-2 hạt. Ai muốn nghịch với trò này
thì sẽ bị trừ 1. Ai phát hiện ra bug của trò chơi sẽ đựoc cộng 10 hạt
dẻ. Trò chơi cũng sẽ bị khóa 1 phút, tức bạn không thể chơi 2 lần trong
1 phút.

Muốn biết ai có bao nhiêu hạt dẻ thì thử `!nutshell foobar`.

Nếu bot chết thì thông tin về số hạt dẻ bị mất. Vì thế lâu lâu bạn
gõ `!bot save` để lưu lại nhé!

Lưu ý ai mạo danh (giả nick) để phát tán hạt dẻ thì các thành viên khác
vui lòng report, mình sẽ căn cứ theo log đã lưu vào sẽ /kick ban hoặc
trừ 1000 hạt dẻ cho kinh hồn.

Mã nguồn của hạt dẻ có trên repo của l00s3r, nhưng chưa bỏ lên github.

Chúc các bạn ăn hạt dẻ ... ngon miệng ;)

--
I am ... 5 dog years old.