[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nào mình cùng ăn hạt dẻGhi thêm: tra tự điển hoài chả ra `hạt dẻ` là gì, nhưng chợt nhớ cuốn
sách `vũ trụ trong vỏ hạt dẻ` (the universe in a nutshell) của Stephen
Hawking nên lấy luôn `vỏ` làm hạt. Yên tâm ai có vỏ tức là có cả hạt
rồi hêhe 

On Thu, 21 Feb 2013 05:44:48 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Xin chào ,
> 
> Kênh Irc của nhóm vừa thêm một giỏ hạt dẻ, mỗi thành viên được 100
> vỏ :)
> 
> Ai nói xấu, bị lấy mất một vỏ.
> 
> Muốn cảm ơn ai, `!give /him 1 shell`, hoặc `!give /him 3
> nutshell`, ....
> 
> Khi chơi oẳn-tù-tì thì có ăn thua!!! Nếu thắng thì sẽ được ngẫu nhiên
> 1-3 hạt dẻ. Khi thua thì sẽ bị trừ 1-2 hạt. Ai muốn nghịch với trò này
> thì sẽ bị trừ 1. Ai phát hiện ra bug của trò chơi sẽ đựoc cộng 10 hạt
> dẻ. Trò chơi cũng sẽ bị khóa 1 phút, tức bạn không thể chơi 2 lần
> trong 1 phút.
> 
> Muốn biết ai có bao nhiêu hạt dẻ thì thử `!nutshell foobar`.
> 
> Nếu bot chết thì thông tin về số hạt dẻ bị mất. Vì thế lâu lâu bạn
> gõ `!bot save` để lưu lại nhé!
> 
> Lưu ý ai mạo danh (giả nick) để phát tán hạt dẻ thì các thành viên
> khác vui lòng report, mình sẽ căn cứ theo log đã lưu vào sẽ /kick ban
> hoặc trừ 1000 hạt dẻ cho kinh hồn.
> 
> Mã nguồn của hạt dẻ có trên repo của l00s3r, nhưng chưa bỏ lên github.
> 
> Chúc các bạn ăn hạt dẻ ... ngon miệng ;)
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
> --
I am ... 5 dog years old.