[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Họp mặt đầu xuân Quý Tỵ 2013Sau ngày 10 Tân mới thu xếp dc vì đang kẹt học sáng chiều cuối tuần
trong 3 tuần. Nếu chọn trước ngày 10 thì sẽ tham gia tăng 2 trở đi

2013/2/22 Ngô Huy <[email protected]>:
> Chào các bạn !
> Khí xuân chưa hết, nhóm ArchlinuxVN cũng nên có 1 ngày họp mặt lại trước
> khi lao vào cuộc sống tất bật nhỉ :-D
>
> Thời gian và nội dung được ghi trong poll sau.
>
> http://doodle.com/2bba6zzbwid24fw4
>
> Trong lần họp mặt lần trước bác, MaiKhai có gợi ý lần 8 này sẽ họp mặt
> tại nhà bác. Tuy nhiên Q12 lại khá xa với một số bạn, các bạn có thể gơi
> ý một địa điểm thích hợp có đủ máy chiếu, ổ cắm để một số bạn có thể
> trình diễn về hệ thống của mình. Thời hạn để các bạn gợi ý là hết tuần
> sau. Thời gian ấn định được thì địa điểm cũng mau thôi nhỉ :-)
>
> kind regards,
> Ngô Huy
>
> --
> free your mind, free your life
>