[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Skype trong ArchTò mò thử cài Skype chạy trong Arch coi sao. Search wikiArch thấy có mấy chỉ dẫn liền quất vào cái skype-call-recorder và tomoyo-tools, nhưng cài xong chỉ thấy có cái menu nhỏ xíu, chọt vào thì nó cũng nhảy ra chẳng biết config ra làm sao?
Tạm thời cứ phải xài trên cái tablet Toshiba vậy.

Mong được mọi người chỉ dẫn.