[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong Archbác gặp trục trặc gì? Cháu xài Skype (32bit) bình thường mà

Mà thôi làm gì phiền bác vào trang http://imo.im/ là xong ngay.

On Sun, 24 Feb 2013 19:25:25 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Tò mò thử cài Skype chạy trong Arch coi sao. Search wikiArch thấy có
> mấy chỉ dẫn liền quất vào cái skype-call-recorder và tomoyo-tools,
> nhưng cài xong chỉ thấy có cái menu nhỏ xíu, chọt vào thì nó cũng
> nhảy ra chẳng biết config ra làm sao? Tạm thời cứ phải xài trên cái
> tablet Toshiba vậy.
> 
> Mong được mọi người chỉ dẫn.
> --
I am ... 5 dog years old.