[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong ArchVào 10:27:27 UTC+7 Thứ hai, ngày 25 tháng hai năm 2013, icy đã viết:
> bác gặp trục trặc gì? Cháu xài Skype (32bit) bình thường mà
> Mà thôi làm gì phiền bác vào trang http://imo.im/ là xong ngay.

IMO có vẻ ngon lành quá hè! Đã cài nó vào Blackberry ngay lập tức đây.Đang ngóng xem sao . . .