[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong Arch[snip] 
trên bảo dưới không nghe thế này :D
cứ quất imo.im thôi hehe

IMO cài vào Blackberry rồi nhưng không tìm được ai để test cả. Mà cũng không chắc là thao tác add contact đúng để test.
  
--
m k h _ s g n