[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong Arch

2013/2/26 maikhai <[email protected]>
Nhung chay # pacman -S skype thi khong thay gi het.
Sent from my BlackBerry® smartphone

Bác xem lại multilib đã enable chưa, rồi thì pacman -Syy cập nhật repo, sau đó pacman -S skype lên thoi :-D

--
Quang Nguyễn

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/lXFNqMVLNZM/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'