[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong ArchOn Tue, 26 Feb 2013 15:01:31 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Nhung chay # pacman -S skype thi khong thay gi het. 

bác vào IRC
	http://archlinuxvn.org/vn/irc/

có người support real-time, miễn phí luôn bác ạ đỡ mất công gửi email
tăng nhiệt độ trái đất :D --
I am ... 5 dog years old.