[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong ArchVào 22:02:57 UTC+7 Thứ ba, ngày 26 tháng hai năm 2013, Nguyễn Quang đã viết:
> Bác show lại file pacman.conf lại cho mọi người xem đi bác. Như Huy nói thì gói Skype này chỉ có trong bản 32bit thôi. Nên bác phải thêm mấy dòng cháu gửi ở trên vô file đó mới search ra được.

> Quang Nguyễn

Làm rồi mà. Show lại nè:

#[multilib]
#SigLevel = PackageRequired
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist