[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong ArchVào 22:04:21 UTC+7 Thứ ba, ngày 26 tháng hai năm 2013, NgoHuy đã viết:
> 2013/2/26 maikhai <[email protected]>
> 
> 
> Nhung chay # pacman -S skype thi khong thay gi het. 
> 
> Sent from my BlackBerry® smartphoneBác xem lại multilib đã enable chưa, rồi thì pacman -Syy cập nhật repo, sau đó pacman -S skype lên thoi :-D


Làm một lần nữa nè:

[[email protected] fota]# pacman -Syy
:: Synchronizing package databases...
 core           106.3 KiB  205K/s 00:01 [######################] 100%
 extra          1414.9 KiB  305K/s 00:05 [######################] 100%
 community        1923.7 KiB  307K/s 00:06 [######################] 100%
[[email protected] fota]# pacman -S skype
error: target not found: skype

Nếu chạy pacman -Ss skype thì output là:

community/skype-call-recorder 0.8-2 [installed]
  Open source tool that allows you to record your Skype calls on Linux

Mình nghi là do ở trong E17 nên bị từ chối cài skype chăng? Để logout rồi vào KDE làm thử coi sao :)