[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong ArchBác làm ơn cho cháu cái file pacman.conf lên đây ah @@~. Không có chuyện DE?WM làm hỏng pacman từ chối truy cập repo được @@~

2013/2/26 maikhai <[email protected]>
Vào 22:04:21 UTC+7 Thứ ba, ngày 26 tháng hai năm 2013, NgoHuy đã viết:
> 2013/2/26 maikhai <[email protected]>
>
>
> Nhung chay # pacman -S skype thi khong thay gi het.
>
> Sent from my BlackBerry® smartphoneBác xem lại multilib đã enable chưa, rồi thì pacman -Syy cập nhật repo, sau đó pacman -S skype lên thoi :-D


Làm một lần nữa nè:

[[email protected] fota]# pacman -Syy
:: Synchronizing package databases...
 core                     106.3 KiB   205K/s 00:01 [######################] 100%
 extra                   1414.9 KiB   305K/s 00:05 [######################] 100%
 community               1923.7 KiB   307K/s 00:06 [######################] 100%
[[email protected] fota]# pacman -S skype
error: target not found: skype

Nếu chạy pacman -Ss skype thì output là:

community/skype-call-recorder 0.8-2 [installed]
    Open source tool that allows you to record your Skype calls on Linux

Mình nghi là do ở trong E17 nên bị từ chối cài skype chăng? Để logout rồi vào KDE làm thử coi sao :)

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'