[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong ArchOn Tue, 26 Feb 2013 22:41:26 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Hôm nào mình nhớ, hỏi icy: cài 64 hay 32, hắn nói ... mi khùng ah mà
> cài 64 chi cho nó mệt :D he he he ...
> 
> icy thử "uname -a" cái server của archlinuxvn coi, đến 99.97% là nó
> chạy 32 ....

Long già nói gần đúng thôi :D Vì con archlinuxvn chạy 64 bít đó cũng
chả hiểu sao cài 64 bít nữa, hình như là do migrate từ cái môi truờng
test qua nên giữ vậy luôn.

giờ đang có hai máy xài 32 bít. l00s3r (archlinuxvn) 64 bít nhân LTS,
một ccon server khác thuộc dạng trâu bò (8 nhân quá thèm) thì xài 64
bít vì ram nó nhiều quá .

sắp tới ra lò kenlinux thì cũng đang suy nghĩ hỗ trợ cái nào trứoc
đây :D 

--
I am ... 5 dog years old.