[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

hybrid ssd * Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong ArchOn Tue, 26 Feb 2013 22:38:12 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Chạy 64 chi cho khổ ... gói nào cũng to hơn vài % ... Mau tốn chỗ
> SSD, tổ đi mua cái mới, tốn xiền :D

chờ ổ đĩa hybrid về mà chưa thấy nhỉ? đấu lại với bác Long nhà ta cứ
khoe ssd hoài.


--
I am ... 5 dog years old.