[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong ArchOn Tue, 26 Feb 2013 22:41:26 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Vì sao mình chạy 32 ??? Đơn giản thôi, Lỡ main có tèo, tháo ổ cứng,
> gắn vào đỗ cổ, thế là nó chạy ầm ầm ... Bà con chưa chứng kiến cảnh
> xì main ... mời ... Số em bị main mấy bận rùi ... cứ 32 cho lành

thành quả lao động ngày hôm ni

  * cháy em ram 2GB (bus 800)
  * hỏng luôn mainboard (cà giật cà giật)

9h tối phải lọ dọ qua nhà người quen mượn mainboard về . thêm một sao
nữa

  * một trong ba ổ cứng bị io error chập giật sắp lên đời :D

bà con ai có đồ dư hỏng dư ổ cứng mainboard gửi cho /me đặng chế cái
máy build cho kenlinux cái hỉ :D 

--
I am ... 5 dog years old.