[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: 64 hay 32 * Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong ArchRùi, vậy là có câu trả lời lun ....

Đáp ứng nguyện vọng một thời của Kỳ ... làm gì cho linux ngốn RAM nhiều hơn ...

Xài 64 là một cách ... ka ka ka

2013/2/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 26 Feb 2013 22:35:59 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Hầu hết mọi người ở đây đều chạy Arch64 bác ạ :). Và repo multilib
> cũng chỉ có ở Arch64 thôi :)

chả hiểu chạy 64 bít thì có lợi gì ta, so với 32 bít + PAE?

khi dùng 64 bít thì memory allocation sẽ bự hơn, nên nhìn chung thì sẽ
tốn bộ nhớ vật lý hơn đó. hehe

tất nhiên nếu dùng amd thì hè hè :D


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].