[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: 64 hay 32 * Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong Archn0bawk gửi bài này
	http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=ubuntu_1204_3264&num=1

tuy nhiên phần thú vị nằm ở các comment. Ví dụ kết luạan cuối cùng
	http://zinc.canonical.com/~cking/power-benchmarking/blueprint-foundations-p-64bit-by-default/hpmini-and-x220-tests/results-3/results.txt

do anh chàng này test
	http://phoronix.com/forums/showthread.php?69041-Ubuntu-12-04-LTS-32-bit-vs-64-bit-Performance&s=d21a2d906246f13b19be0d629657bd4c&p=252207#post252207

have fun^On Tue, 26 Feb 2013 22:36:39 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Tue, 26 Feb 2013 22:35:59 +0700
> n0b0dy <[email protected]> wrote:
> 
> > Hầu hết mọi người ở đây đều chạy Arch64 bác ạ :). Và repo multilib
> > cũng chỉ có ở Arch64 thôi :)
> 
> chả hiểu chạy 64 bít thì có lợi gì ta, so với 32 bít + PAE?
> 
> khi dùng 64 bít thì memory allocation sẽ bự hơn, nên nhìn chung thì sẽ
> tốn bộ nhớ vật lý hơn đó. hehe
> 
> tất nhiên nếu dùng amd thì hè hè :D 
> 
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.--
I am ... 5 dog years old.