[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

vài vấn đề với hạt dẻNhiều bạn phát hiện ra các lỗi trong quá trình "ăn hạt dẻ". Một số lỗi
đựoc fix, số khác thì không. Bạn An thì đang tính kế "làm giàu bất
lương" :D Túm lại thì có nhiều vấn đề 

* giả nick: một thành viên có thể giả nick của người khác để lấy trộm
  hạt dẻ

* số hạt dẻ ban đầu: ai vào kênh irc cũng mặc định có 100 hạt dẻ ban
  đầu, con số này có thể bị chuyển đổi tùy ý cho người khác. (nếu mỗi
  người ban đầu có 0 hạt dẻ, họ sẽ phải lo chơi xy nhiều để lấy hạt dẻ,
  nhưng do vấn đề đầu tiên chưa được fix nên số ban đầu nhỏ (0) không
  hẳn là cách hay)

* không có cách kiểm tra (authentication) người dùng trên kênh. khi vào
  kênh irc, mỗi người có thể tham gia ở dạng `anonymous` hoặc có đăng
  nhập, nhưng máy chủ 'irc' mới có thông tin đăng nhập. mình có thể (0)
  tạo ra máy chủ irc riêng (phức tạp quá) hoặc (1) tạo thêm lớp kiểm
  tra (sử dụng password) ở con bot (cách này khả thi nhưng phức tạp vì
  phải đăng nhập tới ... hai lần :D)

* và nheièu vấn đề khác

chỉ để chơi vui nên các bạn thích nghịch thì nghịch, từ từ hệ thống sẽ
cải tiến.

--
I am ... 5 dog years old.