[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

69% máy VN nhiễm mã độc?Kết quả nghiên cứu tại 5 nước Châu Á của tập đoàn Microsoft, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philipines, Thái Lan, Việt Nam được công bố ngày 27/2 cho thấy 69% các máy tính và đĩa cài đặt không bản quyền có chứa mã độc.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2013/02/130227_vn_internet_malware.shtml

Làng Arch ta có bị dính cái gì không hè? Bà con có gì thì báo động cho biết với để biết đường né đạn nha!