[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 69% máy VN nhiễm mã độc?Quote ne` bac: Trả lời phỏng vấn BBC ngày 27/2, ông Vũ Ngọc Sơn,
  giám đốc bộ phận BKIS R&D của BKAV cho rằng "báo cáo của
  Microsoft dựa trên khảo sát mà độ tin cậy chưa rõ thế nào."

Một kiểu "chính trị" công nghệ đây coi làm gì cho mệt bác.

Linux, Arch (và apps) vẫn có khả năng bị mã độc như thường thôi. Ví dụ
gần đây nhất là 
	http://www.adobe.com/support/security/advisories/apsa13-02.html

Bác theo dõi thường xuyên các kênh về bảo mật để khỏi bị hớ ạ :D

On Wed, 27 Feb 2013 11:10:36 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Kết quả nghiên cứu tại 5 nước Châu Á của tập đoàn Microsoft, bao gồm
> Indonesia, Malaysia, Philipines, Thái Lan, Việt Nam được công bố ngày
> 27/2 cho thấy 69% các máy tính và đĩa cài đặt không bản quyền có
> chứa mã độc.
> http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2013/02/130227_vn_internet_malware.shtml
> 
> Làng Arch ta có bị dính cái gì không hè? Bà con có gì thì báo động
> cho biết với để biết đường né đạn nha!
> --
I am ... 5 dog years old.