[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Offline 8th] Thời gian địa điểm họp mặtOn Wed, 27 Feb 2013 22:30:32 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Không biết Du Miên có máy chiếu để Anh stk trình diễn hệ thống cũng
> như các bạn khác show hàng không nhỉ :-D. Miyo nhà gần đó chạy qua
> hỏi thử được không ah ?

Mình ở gần quán để mình xách cái màn hình lên luôn =))

--
I am ... 5 dog years old.