[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vài vấn đề với hạt dẻOn Wed, 27 Feb 2013 12:41:35 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hố hố, bác cứ việc cố gằng sửa. Bác sửa thế nào em cũng exploit để phá
> nát banking system của bác được.

Có giỏi thì kiếm bia fix cái này đi nè

> > * giả nick: một thành viên có thể giả nick của người khác để lấy
> > trộm hạt dẻ

Đi phá người ta làm chi lại mang tiếng "bất lương" coi chừng bị mấy chú
bkav bắt nữa đó ha :D

--
I am ... 5 dog years old.