[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thanh Highlight lờ đờ không theo kịp con chuộtBác chờ tới offline đi :D Nghe bácc mô tả mà cháu không hình dung ra,
lờ đờ không theo kịp

On Feb 27, 5:23 pm, maikhai <[email protected]> wrote:
> Gmail mình xài trước nay bình thường, nhưng vài tuần gần đây bị sự cố là:
>
> *** Thanh highlight (trong contact list chẳng hạn) khi nó đang nằm ở vị trí nào, mà mình chọn một addr ở dòng khác để bấm chuột, thì addr không nhẩy vào theo ý muốn, nếu hấp tấp xớn xác không đọc kỹ là bắn email đi loạng quạng liền.
>
> Mong mọi người giúp đỡ chiêu này, tuy coi bộ hiền lành nhưng có khi nổ bậy bạ như ông Phương Khói Lửa không chừng!