[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thanh Highlight lờ đờ không theo kịp con chuột2013/2/28 icy <[email protected]>
Bác chờ tới offline đi :D Nghe bácc mô tả mà cháu không hình dung ra,
lờ đờ không theo kịp


Ví dụ soạn thư trong Gmail.  Tại ô "To"  ta gõ một ký tự,
thì một Contact List nhảy ra, bao gồm các địa chỉ có cùng ký tự đầu tiên. Trong List này thì thanh highlight bao giờ cũng nằm trên cùng.

Nếu nhấn Enter (hay trỏ chuột vào và nhấn chuột phải) thì địa chỉ đầu tiên đó (có highlight đó) nhảy vào ô "To".
Nhưng nếu ta chọn một địa chỉ khác mà bấm trỏ chuột thì:
* địa chỉ ta chọn không được chọn
* mà địa chỉ có thanh highlight nhẩy vào ô "To".

Để ý thì nếu di chuyển trỏ chuột quá nhanh, chỉ vào một dòng nào đấy, trong khi dòng highlight vẫn không chạy theo kịp, thì động tác nhấn chuột phải sẽ chỉ kích hoạt dòng highlight mà không phải là dòng con trỏ chuột đang chỉ vào theo như ý ta mong muốn.

Ngoái ra, sự "lờ đờ" còn thể hiện khi trên Desktop, nếu nhấn chuột vào đâu đó bất kỳ thì một menu (gọi thế có đúng không?) sẽ nhảy ra. Nhưng khi trỏ chuột vào chỗ khác để nhấn thì cái này phải "một, hai" rồi mới chịu biến đi. Lẽ ra với rất nhiều bản Linux mà mình từng dùng qua, thì nhấn chuột xong là nó biến nhanh như chớp.


--
m k h _ s g n