[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thanh Highlight lờ đờ không theo kịp con chuộtOn Thu, 28 Feb 2013 07:20:25 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Ngoái ra, sự "lờ đờ" còn thể hiện khi trên Desktop, nếu nhấn chuột
> vào đâu đó bất kỳ thì một menu (gọi thế có đúng không?) sẽ nhảy ra.
> Nhưng khi trỏ chuột vào chỗ khác để nhấn thì cái này phải "một, hai"
> rồi mới chịu biến đi. Lẽ ra với rất nhiều bản Linux mà mình từng dùng
> qua, thì nhấn chuột xong là nó biến nhanh như chớp.

Nếu chỉ trên gmail thôi thì có thể do trình duyệt và do gmail. Còn nếu
cả trên desktop thì có thể do bác chỉnh mấy cấu hình con chuột như
truớwc đây mấy bạn hứong dẫn :D Bác đặt lại mặc định xem. (e17 /
settings / all / inputs / mouse )


--
I am ... 5 dog years old.