[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Vấn đề với Pulse AudioVậy là phải xem lại systemd rồi ....

Không biết ku LP ni có giống icy không, ị cái chi ra cũng dang dở, ha ha ha

2013/2/28 icy <[email protected]>
pulseAudio do Lennart Poettering viết. LP cũng là tác giả của systemd.
Nói chung PulseAudio không được hoan nghênh lắm, và viết dang dở :D

Nếu alsa chạy bt thì cứ dùng với Alsa đi thôi :D

On Feb 22, 3:55 pm, Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
> Đợt tết vừa rồi mình gặp một vấn đề về âm thanh với Pulse và mplayer. Trước
> đó thì vẫn sử dụng bình thường ko gặp vấn đề gì hết. Và sau đó mình cũng ko
> có update bất cứ gì nên vấn đề thuộc loại bất thình lình.
>
> file config mplayer để ao=pulse.
>
> Có 2 vấn đề:
>
> 1. Tình trạng khi xem phim thì dựt, ảnh lúc chạy nhanh, chạy chậm. Vấn đề
> này mình xác định là do pulse. Nhưng nói chung tùy phim, phim này bị phim
> kia ko bị.Thường thì mình cứ # pulseaudido -k để chạy với alsa là ko vấn đề
> gì.
>
> 2. Vấn đề thứ 2 là phim xem bình thường tiếng động cũng bị thường, riêng
> lời thoại thì rất rất nhỏ. Tất cả các âm thanh phụ cảnh đều ko có vấn đề gì.
>
> Trường hợp 1 cũng gặp với việc xem online.
>
> Mong mọi người giúp đỡ.
>
> --
> *Quang Nguyễn*

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].