[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Vấn đề với Pulse AudioTHanks, giáo sư sử học ... Bây giờ thì em đã hỉu vì sao hổng thấy ai forking mấy món thầy làm ... he he he

2013/2/28 Anh K. Huynh <[email protected]>

LP khi viết PulseAudio thì LP không có xài microphone , nên LP không
viết hỗ trợ cho nó. Rốt cuộc là dân xài Skype muốn xài mic thì phải tắt
PulseAudio đi (không rõ bây giờ đã fix chưa). PulseAudio bị coi dang dở
cũng vì thế

systemd thì có một thiết kế và ý tưởng rất tốt, còn việc triển khai ý
tưởng đó như thế nào thì chưa biết. Nhưng nhiều người chống gậy chống
lại systemd, vì nhiều lý do đơn giản là LP là lính của RedHat :D

Mô hình forking trong mã nguồn mở cho phép người đi sau khắc phục và
cải tiến nhièu thứ. Chả có gì lạ nếu phần mềm hay cái gì đó còn dang
dở. Đơn giản là tác giả đã đã mục đích để ra ban đầu thôi.^^

On Thu, 28 Feb 2013 07:55:55 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Vậy là phải xem lại systemd rồi ....
>
> Không biết ku LP ni có giống icy không, ị cái chi ra cũng dang dở, ha
> ha ha
>
> 2013/2/28 icy <[email protected]>
>
> > pulseAudio do Lennart Poettering viết. LP cũng là tác giả của
> > systemd. Nói chung PulseAudio không được hoan nghênh lắm, và viết
> > dang dở :D
> >
> > Nếu alsa chạy bt thì cứ dùng với Alsa đi thôi :D
> >
> > On Feb 22, 3:55 pm, Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
> > > Đợt tết vừa rồi mình gặp một vấn đề về âm thanh với Pulse và
> > > mplayer.
> > Trước
> > > đó thì vẫn sử dụng bình thường ko gặp vấn đề gì hết. Và sau đó
> > > mình cũng
> > ko
> > > có update bất cứ gì nên vấn đề thuộc loại bất thình lình.
> > >
> > > file config mplayer để ao=pulse.
> > >
> > > Có 2 vấn đề:
> > >
> > > 1. Tình trạng khi xem phim thì dựt, ảnh lúc chạy nhanh, chạy
> > > chậm. Vấn đề này mình xác định là do pulse. Nhưng nói chung tùy
> > > phim, phim này bị phim kia ko bị.Thường thì mình cứ # pulseaudido
> > > -k để chạy với alsa là ko vấn
> > đề
> > > gì.
> > >
> > > 2. Vấn đề thứ 2 là phim xem bình thường tiếng động cũng bị
> > > thường, riêng lời thoại thì rất rất nhỏ. Tất cả các âm thanh phụ
> > > cảnh đều ko có vấn đề
> > gì.
> > >
> > > Trường hợp 1 cũng gặp với việc xem online.
> > >
> > > Mong mọi người giúp đỡ.
> > >
> > > --
> > > *Quang Nguyễn*
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected].
> >
> >
> >
>--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].