[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

bạn đã biết gì về LinuxMỗi tuần trung bình có từ 2 - 4 bản linux được đăng ký thông tin trên
distrowatch.com. Đang tìm cách đăng ký bản ken trên đó thì phát hiện ra
có cả một đống thèn Linux, *Nix đang chờ đăng trên Distrowatch. Muốn
đăng ngay thì phải bỏ ra $200 chắc phải nhờ Long già tài trợ cho vài
tấm cách nhiệt =))

Bà con xem ở 
  http://distrowatch.com/dwres.php?resource=submit

Bác Maikhai mau mau dùng Arch cho xong rồi còn thử mấy em khácc ha ^^

--
I am ... 5 dog years old.