[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thời gian địa điểm họp mặtBạn Mit hem đi à? :D :D

2013/2/28 icy <[email protected]>:
> Huy cập nhật trên trang News giúp luôn nhé http://archlinuxvn.org/vn/news/
>
> On Feb 27, 10:30 pm, Ngô Huy <[email protected]> wrote:
>> Chào mọi người !
>>
>> Dựa theo kết quả pollhttp://doodle.com/2bba6zzbwid24fw4
>> thì thời gian và địa điểm diễn ra họp mặt như sau:
>>
>> + Thời gian: 15h ngày 16/3/2013
>>
>> + Địa điểm: Cafe Du Miên (địa điểm hợp mặt lần 7)
>>  Cafe Du Miên 48/9A Hồ Biểu Chánh, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí
>> Minh<http://maps.google.com/maps?q=Cafe%20Du%20Mi%C3%AAn%2048%2F9A%20H%E1%...>
>>
>> + Nội dung:
>> - Gặp gỡ đầu xuân các thành viên trong nhóm
>>
>> - Dự án KenLinux:http://archlinuxvn.org/ken/faq/<http://doodle.com/r?url=http%3A%2F%2Farchlinuxvn.org%2Fken%2Ffaq%2F>
>>
>> - Thành viên trình diễn hệ thống của mình, trao đổi với các thành viên
>> khác.
>>
>> Không biết Du Miên có máy chiếu để Anh stk trình diễn hệ thống cũng như các
>> bạn khác show hàng không nhỉ :-D. Miyo nhà gần đó chạy qua hỏi thử được
>> không ah ?
>>
>> --
>>
>> '*Tình yêu là sự cố gắng của một người để **chỉ yêu thương một người mà thô*
>> i.'
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C