[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thanh Highlight lờ đờ không theo kịp con chuộtThoi quen cua minh la chi xem mail trong mot trinh duyet duy nhat, khong dung no vao bat cu viec gi khac, xem xong la thoat, roi dung trinh duyet khac de xem cac thu khac.
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Fri, 1 Mar 2013 11:18:20 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Thanh Highlight lờ đờ không theo kịp con chuột


bác xem cái gì mà nhiều trình duyệt quá thế. Bác xài Opera là ngon rồi.
Còn Cờ rôm thì phải update tới bản mới nhất của nó. Năm nào đó ở cty
của cháu xài Cờ rôm mà không mở đưọc mấy tài liệu trên google docs luôn
chờ vài bữa mới hết.

On Fri, 1 Mar 2013 01:05:17 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Minh thu login xai Openbox va KDE thi nhan thay Firefox, opera,
> konqueror deu IT BI lo do hon Chromium khi chay Gmail. Trong Chromium
> khi chay Gmail thi thanh highlight trong contact list co luc nhu bi
> dong dinh mot cho. Neu khong keo chuot ma chi dung phim mui ten thi
> thanh nay hoat dong binh thuong khong van de gi. Vay co the tam ket
> luan: loi do Chromium.

--
I am ... 5 dog years old.

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]