[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi khi chạy xcfe42013/3/1 A lock <[email protected]>:
> Chào các Archer ^^.
> Tình hình là lần đầu cài Arch,mọi chuyện đều suôn sẽ cho đến khi cài GUI @@!
>
>  Mình đã cài các gói X server,sau đó là xcfe4 cuối cùng là startxcfe4 và X sever đang chạy thì eroor và mình trở lại terminal console.Mình có vào xem log thì thấy là nó load tùm lum driver vga (máy mình là vga intel và đã cài driver )các cái khác thì không hiểu lúm ^^.
>
>  Mình muốn up log lên cho mọi người xem thì dính lỗi này nữa : khi mout NTFS partition thì mount được nhưng không thể write(Search và cài gói ntfs-3g cũng zy lun T.T)
>  Tình hình là thế mong mọi các Archer giúp đỡ.
>
>  PS:Xcfe và E17 ai đã từng dùng có thể cho mình vài nhận xét về hiệu năng,cái nào mượt hơn không,cám ơn.Mình có xem trên youtube thấy cái video Arch-xfce-compiz nhìn đã con mắt thiệt nên đang tính thử thì bị gián đoạn thế này.
>
> --

KDE là xịn và mượt nhứt!

An.

> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C