[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thanh Highlight lờ đờ không theo kịp con chuộtTrong Firefox hay Opera (Cờ rôm thì cháu không biết) có hỗ trợ
"Profile" bác ạ. Dùng Firefox thì sau khi mở mộ cái lên có thể mở một
cái khác thế này
	firefox -ProfileManager -no-remote

Tất nhiên bác phải chọn "Hỏi Profile" khi bật lên để tránh nhầm lẫn
dùng cái này cho cái khác (việc này cũng giống như bác phải nhớ dùng
trình duyệt nào cho cái nào.). Bác cũng có thể chỉ thằng ra dùng
Profile nào bằng tham sóo `-P`.

KKhi dùng Opera thì có tham số `-pd` (profile directory) bác có thể tìm
thêm hướng dẫn trên mạng .


On Fri, 1 Mar 2013 04:28:29 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Thoi quen cua minh la chi xem mail trong mot trinh duyet duy nhat,
> khong dung no vao bat cu viec gi khac, xem xong la thoat, roi dung
> trinh duyet khac de xem cac thu khac. Sent from my BlackBerry®
> smartphone
> 
> -----Original Message-----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> Sender: [email protected]
> Date: Fri, 1 Mar 2013 11:18:20 
> To: <[email protected]>
> Reply-To: [email protected]
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Thanh Highlight lờ đờ không theo kịp
> con chuột
> 
> 
> bác xem cái gì mà nhiều trình duyệt quá thế. Bác xài Opera là ngon
> rồi. Còn Cờ rôm thì phải update tới bản mới nhất của nó. Năm nào đó ở
> cty của cháu xài Cờ rôm mà không mở đưọc mấy tài liệu trên google
> docs luôn chờ vài bữa mới hết.
> 
> On Fri, 1 Mar 2013 01:05:17 +0000
> "maikhai" <[email protected]> wrote:
> 
> > Minh thu login xai Openbox va KDE thi nhan thay Firefox, opera,
> > konqueror deu IT BI lo do hon Chromium khi chay Gmail. Trong
> > Chromium khi chay Gmail thi thanh highlight trong contact list co
> > luc nhu bi dong dinh mot cho. Neu khong keo chuot ma chi dung phim
> > mui ten thi thanh nay hoat dong binh thuong khong van de gi. Vay co
> > the tam ket luan: loi do Chromium.
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
> --
I am ... 5 dog years old.