[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi khi chạy xcfe4Mở thớt mới GAI DEP cho nó đỡ off-topic ... sic

2013/3/2 maikhai <[email protected]>
> Đó là do chúng ta không hiểu gái đẹp,không biết gái đẹp cần gì vá muốn gì:))))
>
> Giống như linux,cũng kiều kì cũng đỏng đảnh,nhưng có người thì có thể điều
> khiển theo ý mình và nàng ta tỏ ra rất ngoan nhưng có người loay hoay làm đủ
> trò >nhưng nàng linux cũng có theo ý đâu,ức chế vãi ra :(((

GUI nó đòi gì cứ lấy trong kho nhà mình mà quất vào là xong. Còn GAI có khi lại đòi . . . thành phần thứ ba, rất khó chiều. Coi bộ thớt này bàn hăng nha!

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].