[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài Arch 32 bit không xongOn Saturday, March 2, 2013 10:15:41 PM UTC, maikhai wrote:
> > Dung la thieu Xorg. Da fix xong luc 5g sang nay.
> 
> [[email protected] ~]$ uname -a
> Linux fota 3.7.9-2-ARCH #1 SMP PREEMPT Mon Feb 25 12:29:24 CET 2013 i686 GNU/Linux

Bác sài cả Grub cả Syslinux à @@ mà sao không thấy bước cấu hình bootloader mà bác boot được thế hay là bác đã cài bootloader ở phần vùng khác ?
Mình cũng cài y như bác Maikhai mà sao vẫn không start X server dc,loay hoay search google mấy bữa nay mà vẫ chưa được T.T.Ai giúp với em xin cafe cà pháo hậu tạ !!!